Рифмы к слову «аббревиатуры»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное женского рода родительного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абажуры
 2. аббревиатура
 3. аббревиатуру
 4. авгуры
 5. агентура
 6. агентуру
 7. агрикультура
 8. агрикультуру
 9. адвокатура
 10. адвокатуру
 11. адъюнктура
 12. адъюнктуру
 13. ажуры
 14. азуры
 15. амбразуры
 16. амбушюры
 17. амуры
 18. апертура
 19. апертуру
 20. аппаратура
 21. аппаратуру
 22. аппликатура
 23. аппликатуру
 24. аппретура
 25. аппретуру
 26. аркатура
 27. аркатуру
 28. арматура
 29. арматуру
 30. архитектура
 31. архитектуру
 32. аспирантура
 33. аспирантуру
 34. балагуры
 35. бандуры
 36. бедокуры
 37. брошюры
 38. буры
 39. верхотура
 40. верхотуру
 41. винокуры
 42. газоаппаратура
 43. газоаппаратуру
 44. гарнитура
 45. гарнитуру
 46. гидроаппаратура
 47. гидроаппаратуру
 48. гидробуры
 49. диктатура
 50. диктатуру
 51. докторантура
 52. докторантуру
 53. доцентура
 54. доцентуру
 55. дрессуры
 56. дурры
 57. дуры
 58. дымокуры
 59. игнипунктура
 60. игнипунктуру
 61. инвеститура
 62. инвеституру
 63. инспектура
 1. инспектуру
 2. каламбуры
 3. кандидатура
 4. кандидатуру
 5. карикатура
 6. карикатуру
 7. квадратура
 8. квадратуру
 9. квестура
 10. квестуру
 11. кизельгуры
 12. киноаппаратура
 13. киноаппаратуру
 14. клавиатура
 15. клавиатуру
 16. клиентура
 17. клиентуру
 18. колоратура
 19. колоратуру
 20. комендатура
 21. комендатуру
 22. контражуры
 23. контрактура
 24. контрактуру
 25. конъектура
 26. конъектуру
 27. конъюнктура
 28. конъюнктуру
 29. корректура
 30. корректуру
 31. креатура
 32. креатуру
 33. кубатура
 34. кубатуру
 35. культура
 36. культуру
 37. куры
 38. легислатура
 39. легислатуру
 40. лектура
 41. лектуру
 42. лемуры
 43. лесокультура
 44. лесокультуру
 45. лигатура
 46. лигатуру
 47. литература
 48. литературу
 49. магистратура
 50. магистратуру
 51. макроструктура
 52. макроструктуру
 53. макулатура
 54. макулатуру
 55. мануфактура
 56. мануфактуру
 57. маньчжуры
 58. мензуры
 59. микроструктура
 60. микроструктуру
 61. микстура
 62. микстуру
 63. монокультура
 1. монокультуру
 2. мускулатура
 3. мускулатуру
 4. натура
 5. натуру
 6. нефтеаппаратура
 7. нефтеаппаратуру
 8. номенклатура
 9. номенклатуру
 10. нунциатура
 11. нунциатуру
 12. обскуры
 13. ординатура
 14. ординатуру
 15. очкуры
 16. партитура
 17. партитуру
 18. перекуры
 19. подкуры
 20. позитура
 21. позитуру
 22. политура
 23. политуру
 24. помпадуры
 25. президентура
 26. президентуру
 27. префектура
 28. префектуру
 29. приват-доцентура
 30. приват-доцентуру
 31. прозектура
 32. прозектуру
 33. прокуратура
 34. прокуратуру
 35. профессуры
 36. процедуры
 37. птифуры
 38. раскуры
 39. регистратура
 40. регистратуру
 41. редактура
 42. редактуру
 43. режиссуры
 44. рецептура
 45. рецептуру
 46. сабуры
 47. самодуры
 48. сатура
 49. сатуру
 50. светокультура
 51. светокультуру
 52. сигнатура
 53. сигнатуру
 54. силуры
 55. синекуры
 56. скульптура
 57. скульптуру
 58. смолокуры
 59. стриктура
 60. стриктуру
 61. структура
 62. структуру
 63. сумбуры
 1. суры
 2. табакуры
 3. табулятура
 4. табулятуру
 5. тамбуры
 6. танбуры
 7. текстура
 8. текстуру
 9. теллуры
 10. температура
 11. температуру
 12. терренкуры
 13. тесситура
 14. тесситуру
 15. тинктура
 16. тинктуру
 17. тонзуры
 18. топинамбуры
 19. топшуры
 20. трубадуры
 21. тура
 22. турбобуры
 23. туру
 24. уйгуры
 25. фактура
 26. фактуру
 27. фигуры
 28. физкультура
 29. физкультуру
 30. фининспектура
 31. фининспектуру
 32. фиоритура
 33. фиоритуру
 34. флексуры
 35. фотоаппаратура
 36. фотоаппаратуру
 37. фрактура
 38. фрактуру
 39. фризуры
 40. фурнитура
 41. фурнитуру
 42. фуры
 43. халтура
 44. халтуру
 45. хевсуры
 46. цахуры
 47. цезуры
 48. цензуры
 49. чембуры
 50. шампуры
 51. шкуры
 52. шпуры
 53. штукатура
 54. штукатуру
 55. шуры-муры
 56. экзекватура
 57. экзекватуру
 58. электроарматура
 59. электроарматуру
 60. электробуры
 61. эмеритура
 62. эмеритуру
 1. белокуры
 2. буры
 3. понуры
 4. смуры
 5. хмуры
 6. черно-буры
Рифмы к однокоренным словам: