Рифмы к слову «автобазе»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное женского рода дательного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абхазе
 2. алмазе
 3. амилазе
 4. анафазе
 5. аргиназе
 6. ателектазе
 7. басе
 8. богомазе
 9. вазе
 10. верхолазе
 11. водолазе
 12. газе
 13. генерал-басе
 14. гипостазе
 15. глазе
 16. гологлазе
 17. джазе
 18. диастазе
 19. дикобразе
 20. древолазе
 1. жироприказе
 2. заказе
 3. заразе
 4. зразе
 5. идокразе
 6. карбасе
 7. керогазе
 8. контрабасе
 9. лазе
 10. липазе
 11. мазе
 12. мази
 13. метастазе
 14. метафразе
 15. мрази
 16. наказе
 17. намазе
 18. ортоклазе
 19. отказе
 20. пазе
 1. парафразе
 2. перелазе
 3. пересказе
 4. перифразе
 5. плагиоклазе
 6. плазе
 7. подлазе
 8. подсказе
 9. показе
 10. приказе
 11. проказе
 12. пролазе
 13. противогазе
 14. профазе
 15. разе
 16. рассказе
 17. сазе
 18. самосмазе
 19. сглазе
 20. сказе
 1. скалолазе
 2. смази
 3. стазе
 4. стенолазе
 5. стразе
 6. тазе
 7. топазе
 8. тулумбасе
 9. указе
 10. унитазе
 11. фазе
 12. фразе
 13. хазе
 14. хризопразе
 15. эвклазе
 16. экстазе
 17. эмфазе