Рифмы к слову «ажурам»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное мужского рода дательного падежа множественного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. аббревиатурам
 2. авгурам
 3. авгуром
 4. агентурам
 5. агрикультурам
 6. адвокатурам
 7. адъюнктурам
 8. азурам
 9. азуром
 10. амбразурам
 11. амбушюрам
 12. амбушюром
 13. амурам
 14. амуром
 15. апертурам
 16. аппаратурам
 17. аппликатурам
 18. аппретурам
 19. аркатурам
 20. арматурам
 21. архитектурам
 22. аспирантурам
 23. балагурам
 24. балагуром
 25. бандурам
 26. бедокурам
 27. бедокуром
 28. брошюрам
 29. бурам
 30. буром
 31. верхотурам
 32. винокурам
 33. винокуром
 34. газоаппаратурам
 35. гарнитурам
 36. гарнитуром
 37. гидроаппаратурам
 38. гидробурам
 39. гидробуром
 40. диктатурам
 41. докторантурам
 42. доцентурам
 43. дрессурам
 44. дурам
 45. дуррам
 46. дымокурам
 47. дымокуром
 48. игнипунктурам
 49. инвеститурам
 50. инспектурам
 1. каламбурам
 2. каламбуром
 3. кандидатурам
 4. карикатурам
 5. квадратурам
 6. квестурам
 7. кизельгурам
 8. кизельгуром
 9. киноаппаратурам
 10. клавиатурам
 11. клиентурам
 12. колоратурам
 13. комендатурам
 14. контрактурам
 15. конъектурам
 16. конъюнктурам
 17. корректурам
 18. креатурам
 19. кубатурам
 20. культурам
 21. курам
 22. куром
 23. легислатурам
 24. лектурам
 25. лемурам
 26. лемуром
 27. лесокультурам
 28. лигатурам
 29. литературам
 30. магистратурам
 31. макроструктурам
 32. макулатурам
 33. мануфактурам
 34. мензурам
 35. микроструктурам
 36. микстурам
 37. монокультурам
 38. муром
 39. мускулатурам
 40. натурам
 41. нефтеаппаратурам
 42. номенклатурам
 43. нунциатурам
 44. обскурам
 45. ординатурам
 46. очкурам
 47. очкуром
 48. партитурам
 49. перекурам
 50. перекуром
 1. подкурам
 2. подкуром
 3. позитурам
 4. политурам
 5. помпадурам
 6. помпадуром
 7. президентурам
 8. префектурам
 9. приват-доцентурам
 10. прозектурам
 11. прокуратурам
 12. профессурам
 13. процедурам
 14. птифурам
 15. птифуром
 16. раскурам
 17. раскуром
 18. регистратурам
 19. редактурам
 20. режиссурам
 21. рецептурам
 22. сабурам
 23. сабуром
 24. самодурам
 25. самодуром
 26. сатурам
 27. светокультурам
 28. сигнатурам
 29. силурам
 30. силуром
 31. синекурам
 32. скульптурам
 33. смолокурам
 34. смолокуром
 35. стриктурам
 36. структурам
 37. сумбурам
 38. сумбуром
 39. сурам
 40. табакурам
 41. табакуром
 42. табулятурам
 43. тамбурам
 44. тамбуром
 45. танбурам
 46. танбуром
 47. текстурам
 48. теллурам
 49. теллуром
 50. температурам
 1. терренкурам
 2. терренкуром
 3. тесситурам
 4. тинктурам
 5. тонзурам
 6. топинамбурам
 7. топинамбуром
 8. топшурам
 9. топшуром
 10. трубадурам
 11. трубадуром
 12. турам
 13. турбобурам
 14. турбобуром
 15. туром
 16. уйгурам
 17. уйгуром
 18. фактурам
 19. фигурам
 20. физкультурам
 21. фининспектурам
 22. фиоритурам
 23. флексурам
 24. фотоаппаратурам
 25. фрактурам
 26. фризурам
 27. фурам
 28. фурнитурам
 29. халтурам
 30. хевсурам
 31. хевсуром
 32. цахурам
 33. цахуром
 34. цезурам
 35. цензурам
 36. чембурам
 37. чембуром
 38. шампурам
 39. шампуром
 40. шкурам
 41. шпурам
 42. шпуром
 43. штукатурам
 44. штукатуром
 45. экзекватурам
 46. электроарматурам
 47. электробурам
 48. электробуром
 49. эмеритурам
 1. белокуром
 2. буром
 3. понуром
 4. смуром
 5. хмуром
 6. черно-буром
Рифмы к однокоренным словам: