Рифмы к слову «алмазе»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное мужского рода предложного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абазе
 2. абхазе
 3. авиабазе
 4. автобазе
 5. агробазе
 6. амилазе
 7. анафазе
 8. аргиназе
 9. ателектазе
 10. базе
 11. вазе
 12. верхолазе
 13. водолазе
 14. газе
 15. гипостазе
 16. глазе
 17. гологлазе
 18. гримасе
 19. джазе
 20. диабазе
 21. диастазе
 1. дикобразе
 2. древолазе
 3. жироприказе
 4. заказе
 5. заразе
 6. зообазе
 7. зразе
 8. идокразе
 9. изобазе
 10. керогазе
 11. китобазе
 12. лабазе
 13. лазе
 14. липазе
 15. метастазе
 16. метафразе
 17. мрази
 18. наказе
 19. нефтебазе
 20. ортоклазе
 21. отказе
 1. пазе
 2. парафразе
 3. перелазе
 4. пересказе
 5. перифразе
 6. пионербазе
 7. плавбазе
 8. плагиоклазе
 9. плазе
 10. подлазе
 11. подсказе
 12. показе
 13. приказе
 14. примасе
 15. проказе
 16. пролазе
 17. противогазе
 18. профазе
 19. разе
 20. рассказе
 21. реобазе
 1. сазе
 2. саломасе
 3. сглазе
 4. сказе
 5. скалолазе
 6. стазе
 7. стенолазе
 8. стразе
 9. тазе
 10. топазе
 11. турбазе
 12. указе
 13. унитазе
 14. фазе
 15. фразе
 16. хазе
 17. хризопразе
 18. эвклазе
 19. экстазе
 20. эмфазе
Рифмы к однокоренным словам: