Рифмы к слову «амуру»

Морфорлогия слова - существительное одушевленное мужского рода дательного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абажуру
 2. аббревиатуру
 3. авгуру
 4. агентуру
 5. агрикультуру
 6. адвокатуру
 7. адъюнктуру
 8. ажуру
 9. азуру
 10. амбразуру
 11. амбушюру
 12. амура
 13. амуры
 14. апертуру
 15. аппаратуру
 16. аппликатуру
 17. аппретуру
 18. аркатуру
 19. арматуру
 20. архитектуру
 21. аспирантуру
 22. балагуру
 23. бандуру
 24. бедокуру
 25. брошюру
 26. буру
 27. верхотуру
 28. винокуру
 29. газоаппаратуру
 30. гарнитуру
 31. гидроаппаратуру
 32. гидробуру
 33. диктатуру
 34. докторантуру
 35. доцентуру
 36. дрессуру
 37. дурру
 38. дуру
 39. дымокуру
 40. игнипунктуру
 41. инвеституру
 1. инспектуру
 2. каламбуру
 3. кандидатуру
 4. карикатуру
 5. квадратуру
 6. квестуру
 7. кизельгуру
 8. киноаппаратуру
 9. клавиатуру
 10. клиентуру
 11. колоратуру
 12. комендатуру
 13. контражуру
 14. контрактуру
 15. конъектуру
 16. конъюнктуру
 17. корректуру
 18. креатуру
 19. кубатуру
 20. культуру
 21. куру
 22. легислатуру
 23. лектуру
 24. лемура
 25. лемуры
 26. лесокультуру
 27. лигатуру
 28. литературу
 29. магистратуру
 30. макроструктуру
 31. макулатуру
 32. мануфактуру
 33. маньчжуру
 34. мензуру
 35. микроструктуру
 36. микстуру
 37. монокультуру
 38. мускулатуру
 39. натуру
 40. нефтеаппаратуру
 41. номенклатуру
 1. нунциатуру
 2. обскуру
 3. ординатуру
 4. очкуру
 5. партитуру
 6. перекуру
 7. подкуру
 8. позитуру
 9. политуру
 10. помпадуру
 11. президентуру
 12. префектуру
 13. приват-доцентуру
 14. прозектуру
 15. прокуратуру
 16. профессуру
 17. процедуру
 18. птифуру
 19. раскуру
 20. регистратуру
 21. редактуру
 22. режиссуру
 23. рецептуру
 24. сабуру
 25. самодуру
 26. сатуру
 27. светокультуру
 28. сигнатуру
 29. силуру
 30. синекуру
 31. скульптуру
 32. смолокуру
 33. стриктуру
 34. структуру
 35. сумбуру
 36. суру
 37. табакуру
 38. табулятуру
 39. тамбуру
 40. танбуру
 41. текстуру
 1. теллуру
 2. температуру
 3. терренкуру
 4. тесситуру
 5. тинктуру
 6. тонзуру
 7. топинамбуру
 8. топшуру
 9. трубадуру
 10. турбобуру
 11. туру
 12. уйгуру
 13. фактуру
 14. фигуру
 15. физкультуру
 16. фининспектуру
 17. фиоритуру
 18. флексуру
 19. фотоаппаратуру
 20. фрактуру
 21. фризуру
 22. фурнитуру
 23. фуру
 24. халтуру
 25. хевсуру
 26. цахуру
 27. цезуру
 28. цензуру
 29. чембуру
 30. шампуру
 31. шкуру
 32. шпуру
 33. штукатуру
 34. шуры-муры
 35. экзекватуру
 36. электроарматуру
 37. электробуру
 38. эмеритуру
 1. смура
 2. смуро
 3. смуры
 4. хмура
 5. хмуро
 6. хмуры
 1. сдуру
 2. хмуро
Рифмы к однокоренным словам: