Рифмы к слову «вазе»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное женского рода дательного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абазе
 2. абхазе
 3. авиабазе
 4. автобазе
 5. агробазе
 6. алмазе
 7. амилазе
 8. анафазе
 9. аргиназе
 10. ателектазе
 11. базе
 12. богомазе
 13. верхолазе
 14. водолазе
 15. газе
 16. гипостазе
 17. глазе
 18. гологлазе
 19. джазе
 20. диабазе
 21. диастазе
 22. дикобразе
 1. древолазе
 2. жироприказе
 3. заказе
 4. заразе
 5. зообазе
 6. зразе
 7. идокразе
 8. изобазе
 9. квасе
 10. керогазе
 11. китобазе
 12. лабазе
 13. лазе
 14. липазе
 15. мазе
 16. мази
 17. метастазе
 18. метафразе
 19. мрази
 20. наказе
 21. намазе
 22. нефтебазе
 1. ортоклазе
 2. отказе
 3. пазе
 4. парафразе
 5. перелазе
 6. пересказе
 7. перифразе
 8. пионербазе
 9. плавбазе
 10. плагиоклазе
 11. плазе
 12. подлазе
 13. подсказе
 14. показе
 15. приказе
 16. проказе
 17. пролазе
 18. противогазе
 19. профазе
 20. разе
 21. рассказе
 22. реобазе
 1. сазе
 2. самосмазе
 3. сглазе
 4. сказе
 5. скалолазе
 6. смази
 7. стазе
 8. стенолазе
 9. стразе
 10. тазе
 11. топазе
 12. турбазе
 13. указе
 14. унитазе
 15. фазе
 16. фразе
 17. хазе
 18. хризопразе
 19. эвклазе
 20. экстазе
 21. эмфазе
Рифмы к однокоренным словам: