Рифмы к слову «габаритен»

Морфорлогия слова - краткое прилагательное качественное мужского рода единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. гриден
 2. маслобитен
 3. словолитен
 1. аксамитен
 2. алфавитен
 3. ангидриден
 4. антимагнитен
 5. аппетитен
 6. аэромагнитен
 7. баббитен
 8. беззащитен
 9. бисквитен
 10. ветрозащитен
 11. визитен
 12. влагозащитен
 13. водозащитен
 14. волнозащитен
 15. волокитен
 16. гамбитен
 17. геомагнитен
 18. гибриден
 1. гиромагнитен
 2. глинобитен
 3. гранитен
 4. графитен
 5. депозитен
 6. диамагнитен
 7. динамитен
 8. доломитен
 9. защитен
 10. землебитен
 11. зенитен
 12. камнебитен
 13. кожимитен
 14. композитен
 15. кредитен
 16. кровопролитен
 17. лафитен
 18. лесозащитен
 1. лимитен
 2. магнитен
 3. монолитен
 4. москитен
 5. неаппетитен
 6. нитян
 7. огнезащитен
 8. паразитен
 9. парамагнитен
 10. перлитен
 11. петитен
 12. полезащитен
 13. помехозащитен
 14. почвозащитен
 15. противозенитен
 16. пылезащитен
 17. ракитен
 18. сапрофитен
 1. сверхлимитен
 2. ситен
 3. слитен
 4. словолитен
 5. снегозащитен
 6. солнцезащитен
 7. стенобитен
 8. сульфитен
 9. теплозащитен
 10. термитен
 11. транзитен
 12. ферромагнитен
 13. шерстобитен
 14. электролитен
 15. электромагнитен
 16. элитен
Рифмы к однокоренным словам: