Рифмы к слову «газе»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное мужского рода предложного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абазе
 2. абхазе
 3. авиабазе
 4. автобазе
 5. агробазе
 6. алмазе
 7. амилазе
 8. анафазе
 9. аргиназе
 10. ателектазе
 11. базе
 12. богомазе
 13. вазе
 14. верхолазе
 15. водолазе
 16. гипостазе
 17. глазе
 18. гологлазе
 19. джазе
 20. диабазе
 21. диастазе
 22. дикобразе
 1. древолазе
 2. жироприказе
 3. заказе
 4. заразе
 5. зообазе
 6. зразе
 7. идокразе
 8. изобазе
 9. китобазе
 10. кунгасе
 11. лабазе
 12. лазе
 13. липазе
 14. мазе
 15. мази
 16. метастазе
 17. метафразе
 18. мрази
 19. наказе
 20. намазе
 21. нефтебазе
 22. ортоклазе
 1. отказе
 2. пазе
 3. парафразе
 4. пегасе
 5. перелазе
 6. пересказе
 7. перифразе
 8. пионербазе
 9. плавбазе
 10. плагиоклазе
 11. плазе
 12. подлазе
 13. подсказе
 14. показе
 15. приказе
 16. проказе
 17. пролазе
 18. профазе
 19. разе
 20. рассказе
 21. реобазе
 22. сазе
 1. самосмазе
 2. сглазе
 3. сказе
 4. скалолазе
 5. смази
 6. стазе
 7. стенолазе
 8. стразе
 9. тазе
 10. топазе
 11. турбазе
 12. указе
 13. унитазе
 14. фазе
 15. фразе
 16. фугасе
 17. хазе
 18. хризопразе
 19. эвклазе
 20. экстазе
 21. эмфазе
Рифмы к однокоренным словам: