Рифмы к слову «един»

Морфорлогия слова - краткое прилагательное качественное мужского рода единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абиетин
 2. абрикотин
 3. аконитин
 4. актин
 5. альгин
 6. анальгин
 7. ангин
 8. антифунгин
 9. арбутин
 10. арлекин
 11. атропин
 12. ахроматин
 13. барботин
 14. бенедиктин
 15. бобин
 16. бригантин
 17. бриллиантин
 18. ватин
 19. вельветин
 20. виксатин
 21. висмутин
 22. газотурбин
 23. гелиотропин
 24. гемоглобин
 25. георгин
 26. гидротурбин
 27. гильотин
 28. глобин
 29. глубин
 30. гоматропин
 31. горбин
 32. дентин
 33. дермантин
 34. десятин
 35. детин
 1. диуретин
 2. дробин
 3. дубин
 4. желатин
 5. животин
 6. изатин
 7. имеретин
 8. инвертин
 9. кабин
 10. каватин
 11. казакин
 12. карабин
 13. карантин
 14. каротин
 15. картин
 16. кератин
 17. кинокартин
 18. кобальтин
 19. коломбин
 20. креатин
 21. крестин
 22. кретин
 23. купин
 24. куртин
 25. ламантин
 26. лбин
 27. лезгин
 28. лецитин
 29. ложбин
 30. люпин
 31. маноцитин
 32. мараскин
 33. молескин
 34. мостин
 35. мякин
 1. наркотин
 2. никотин
 3. нитрагин
 4. осетин
 5. паланкин
 6. палантин
 7. пальмитин
 8. панкреатин
 9. паротурбин
 10. патин
 11. паутин
 12. пектин
 13. пилокарпин
 14. пирротин
 15. пластин
 16. плотин
 17. полтин
 18. протопектин
 19. путин
 20. пятин
 21. ратин
 22. резерпин
 23. резистин
 24. ретин
 25. рубин
 26. рутин
 27. рябин
 28. сатин
 29. секретин
 30. секстин
 31. серпантин
 32. серпентин
 33. сиротин
 34. скарлатин
 35. скотин
 1. слабин
 2. сонатин
 3. спин
 4. спонгин
 5. стопин
 6. судьбин
 7. сульгин
 8. супин
 9. терпентин
 10. тин
 11. травертин
 12. трикотин
 13. тромбин
 14. тростин
 15. турбин
 16. уротропин
 17. фенацетин
 18. фитин
 19. хворостин
 20. хитин
 21. холстин
 22. хомутин
 23. хребтин
 24. хроматин
 25. целестин
 26. четвертин
 27. чужбин
 28. шерстин
 29. шмальтин
 30. щербин
 31. щетин
 32. эластин
 33. эрготин
 1. голубин
 2. гостин
 3. клопин
 4. стрепетин
 5. утин
 6. ястребин
Рифмы к однокоренным словам: