Рифмы к слову «кабин»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное женского рода родительного падежа множественного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абиетин
 2. абрикотин
 3. адермин
 4. аконитин
 5. акридин
 6. актин
 7. альбумин
 8. альгин
 9. альмандин
 10. амин
 11. амплидин
 12. анальгин
 13. ангин
 14. антифунгин
 15. арбутин
 16. арлекин
 17. атропин
 18. ахроматин
 19. бальзамин
 20. барботин
 21. белковин
 22. белофинн
 23. бенедиктин
 24. блондин
 25. боковин
 26. брамин
 27. бредин
 28. бригантин
 29. бриллиантин
 30. брюховин
 31. валокордин
 32. ватин
 33. вельветин
 34. виксатин
 35. вин
 36. висмутин
 37. витамин
 38. волосовин
 39. вязовин
 40. габардин
 41. гардин
 42. гелиотропин
 43. георгин
 44. гетеродин
 45. гильотин
 46. гирудин
 47. гмин
 48. годин
 49. гоматропин
 50. горловин
 51. господин
 52. грамицидин
 53. графин
 54. гренадин
 55. грудин
 56. дельфин
 57. дентин
 58. деревин
 59. дермантин
 60. десятин
 61. детин
 62. диамин
 63. дин
 1. диуретин
 2. дифениламин
 3. дождин
 4. домин
 5. домовин
 6. дофин
 7. жасмин
 8. желатин
 9. жердин
 10. животин
 11. изатин
 12. имеретин
 13. инвертин
 14. каватин
 15. казакин
 16. каламин
 17. камин
 18. карантин
 19. кармин
 20. каротин
 21. картин
 22. кератин
 23. кинокартин
 24. клейковин
 25. клещевин
 26. ключевин
 27. кобальтин
 28. контрмин
 29. кордиамин
 30. косовин
 31. котловин
 32. креатин
 33. крестин
 34. крестовин
 35. кретин
 36. кристадин
 37. крюковин
 38. купин
 39. куртин
 40. лавин
 41. ламантин
 42. лезгин
 43. лецитин
 44. литвин
 45. лоховин
 46. луговин
 47. льдин
 48. люпин
 49. лядин
 50. маноцитин
 51. мараскин
 52. метиламин
 53. мешковин
 54. мин
 55. молескин
 56. мордвин
 57. морфин
 58. мостин
 59. мостовин
 60. мочевин
 61. мякин
 62. намин
 63. наркотин
 1. нейтродин
 2. никотин
 3. нитрагин
 4. новин
 5. ноздревин
 6. обмин
 7. овин
 8. один
 9. оливин
 10. осетин
 11. островин
 12. осьмин
 13. паладин
 14. паланкин
 15. палантин
 16. пальмитин
 17. панкреатин
 18. парафин
 19. патин
 20. паутин
 21. пектин
 22. пергамин
 23. пестрядин
 24. пилокарпин
 25. пингвин
 26. пиперидин
 27. пиридин
 28. пиримидин
 29. пирротин
 30. пластин
 31. плотин
 32. подин
 33. половин
 34. полтин
 35. помин
 36. провитамин
 37. проводин
 38. промин
 39. простолюдин
 40. протопектин
 41. пуповин
 42. путин
 43. пуффин
 44. пятин
 45. раввин
 46. ратин
 47. редин
 48. резерпин
 49. резистин
 50. ретин
 51. рибофлавин
 52. роговин
 53. родамин
 54. родин
 55. рутин
 56. сайодин
 57. сангвин
 58. санидин
 59. сардин
 60. сатин
 61. седин
 62. седловин
 63. секретин
 1. секстин
 2. сердцевин
 3. середин
 4. серпантин
 5. серпентин
 6. силумин
 7. сильвин
 8. сиротин
 9. ситовин
 10. скарлатин
 11. скотин
 12. сомин
 13. сонатин
 14. сороковин
 15. спермин
 16. спин
 17. спонгин
 18. средин
 19. стопин
 20. сульгин
 21. сульфидин
 22. супин
 23. сурдин
 24. твин
 25. теобромин
 26. терпентин
 27. тин
 28. тиреоидин
 29. тмин
 30. травертин
 31. травин
 32. трикотин
 33. тростин
 34. удин
 35. ундин
 36. уротропин
 37. фенацетин
 38. финн
 39. фитин
 40. флоридин
 41. хворостин
 42. хитин
 43. хлорамин
 44. холодин
 45. холстин
 46. хомутин
 47. хребтин
 48. хроматин
 49. хрящевин
 50. целестин
 51. целлоидин
 52. челядин
 53. четвертин
 54. шелковин
 55. шерстин
 56. шмальтин
 57. щетин
 58. эластин
 59. электрокамин
 60. эрготин
 1. гостин
 2. двуедин
 3. дрофин
 4. един
 1. клопин
 2. лебедин
 3. лошадин
 4. львин
 1. совин
 2. стрепетин
 3. тетеревин
 4. триедин
 1. утин
 2. фомин
 1. один
 1. один
Рифмы к однокоренным словам: