Рифмы к слову «тазе»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное мужского рода предложного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абазе
 2. абхазе
 3. авиабазе
 4. автобазе
 5. агробазе
 6. алмазе
 7. амилазе
 8. анафазе
 9. аргиназе
 10. базе
 11. богомазе
 12. вазе
 13. верхолазе
 14. водолазе
 15. газе
 16. глазе
 17. гологлазе
 18. джазе
 19. диабазе
 20. дикобразе
 21. древолазе
 1. жироприказе
 2. заказе
 3. заразе
 4. зообазе
 5. зразе
 6. идокразе
 7. изобазе
 8. иконостасе
 9. ипостаси
 10. керогазе
 11. китобазе
 12. кутасе
 13. лабазе
 14. лазе
 15. липазе
 16. мазе
 17. мази
 18. метафразе
 19. мрази
 20. наказе
 21. намазе
 1. нефтебазе
 2. ортоклазе
 3. отказе
 4. пазе
 5. парафразе
 6. перелазе
 7. пересказе
 8. перифразе
 9. пионербазе
 10. плавбазе
 11. плагиоклазе
 12. плазе
 13. подлазе
 14. подсказе
 15. показе
 16. приказе
 17. проказе
 18. пролазе
 19. противогазе
 20. профазе
 21. разе
 1. рассказе
 2. реобазе
 3. сазе
 4. самосмазе
 5. сглазе
 6. сказе
 7. скалолазе
 8. смази
 9. стенолазе
 10. стразе
 11. тарантасе
 12. топазе
 13. турбазе
 14. указе
 15. фазе
 16. фразе
 17. хазе
 18. хризопразе
 19. эвклазе
 20. эмфазе
Рифмы к однокоренным словам: