Рифмы к слову «фазе»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное женского рода дательного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абазе
 2. абхазе
 3. авиабазе
 4. автобазе
 5. агробазе
 6. алмазе
 7. амилазе
 8. аргиназе
 9. ателектазе
 10. базе
 11. богомазе
 12. вазе
 13. верхолазе
 14. водолазе
 15. газе
 16. гипостазе
 17. глазе
 18. гологлазе
 19. джазе
 20. диабазе
 21. диастазе
 22. дикобразе
 1. древолазе
 2. жироприказе
 3. заказе
 4. заразе
 5. зообазе
 6. зразе
 7. идокразе
 8. изобазе
 9. канифасе
 10. керогазе
 11. китобазе
 12. лабазе
 13. лазе
 14. липазе
 15. мазе
 16. мази
 17. метастазе
 18. метафразе
 19. мрази
 20. наказе
 21. намазе
 22. нефтебазе
 1. ортоклазе
 2. отказе
 3. пазе
 4. парафразе
 5. перелазе
 6. пересказе
 7. перифразе
 8. пионербазе
 9. плавбазе
 10. плагиоклазе
 11. плазе
 12. подлазе
 13. подсказе
 14. показе
 15. приказе
 16. проказе
 17. пролазе
 18. противогазе
 19. разе
 20. рассказе
 21. реобазе
 22. сазе
 1. самосмазе
 2. сглазе
 3. сказе
 4. скалолазе
 5. смази
 6. стазе
 7. стенолазе
 8. стразе
 9. тазе
 10. топазе
 11. турбазе
 12. указе
 13. унитазе
 14. фасе
 15. фразе
 16. хазе
 17. хризопразе
 18. эвклазе
 19. экстазе
Рифмы к однокоренным словам: